ขอเชิญร่วมสนุกกับสหกรณ์ โดยการตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล ในวันที่ 23 กันยายนนี้

ครบรอบ 20 ปี เรื่องดีๆ ยังไม่หมด
🥳
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้สนใจ ร่วมสนุกโดย
ตอบคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ สื่อสารทันใจในยุค Covid-19
ร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ โดยตอบคำถามเกี่ยวกับสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด หรือกดถูกใจ หรือแชร์ข้อความประกาศในหน้า Facebook ของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2564 แล้วลุ้นรับรางวัลใหญ่ มูลค่ารวม 100,000 บาท รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท 5 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลสำหรับสมาชิกที่ตอบคำถามถูกต้องทุกข้อ
– โทรศัพท์ iPhone12 Mini ความจุ 64GB มูลค่า 25,900 บาทจำนวน 1 รางวัล
-โทรศัพท์ iPhone11 ความจุ 64GB มูลค่า 22,100 บาท จำนวน 1 รางวัล
– โทรศัพท์ Samsung A71 5Gความจุ 128GB มูลค่า 17,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลสำหรับผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิก และตอบคำถามถูกต้องทุกข้อ
– โทรศัพท์ Samsung A71 5Gความจุ 128GB มูลค่า 17,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลสำหรับผู้ที่กด Like กด Share ข้อความจากหน้า Facebook ของสหกรณ์ฯ
– โทรศัพท์ Samsung A71 5Gความจุ 128GB มูลค่า 17,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
<a href=”http://www.tscb.co.th”>http://www.tscb.co.th</a>
ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ที่ Line Official
<a href=”https://lin.ee/yw9Trun”> Line @tscb2544</a>
และ
<a href=”http://www.facebook.com/tscb2544″> Facebook tscb2544</a>
จับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
ตอบคำถามได้ที่

<a href=”https://forms.gle/HKMGxLQkALBqgjPk7″>ตอบคำถามร่วมสนุก</a>

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 02-2483639 ในวันและเวลาทำการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @tscb2544 และ Facebook tscb2544

การจ่ายเงินปันผลปี พ.ศ. 2561 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 1 ของทุนเรือนหุ้น โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2562 สามารถยื่นสมุดคู่บัญชีเงินกู้หรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินปันผลด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2248-3639