ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

เราจำหน่ายสินค้าเพื่อคนตาบอดและผู้สูงอายุ, สินค้าเพื่อการศึกษาตามบัญชี IEP,

บริการจัดพิมพ์หนังสืออักษรเบรลล์, บริการจัดทำป้ายอักษรเบรลล์

และสำหรับสมาชิก เรามีบริการเงินกู้และเงินฝากออมทรัพย์ประเภทต่างๆ

เราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2248-3639 และ 0-2246-3835 ต่อ 103