เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา พลาสติก 4 บรรทัด 28 ช่อง พร้อมดินสอพลาสติกสีเขียว

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา พลาสติก 4 บรรทัด 28 ช่อง พร้อมดินสอพลาสติกสีเขียว

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา พลาสติก 4 บรรทัด 28 ช่อง

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา พลาสติก 4 บรรทัด 28 ช่อง พร้อมดินสอพลาสติกสีเขียว

คำบรรยาย

เครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา (Slate and Stylus)พลาสติกสีเขียว 4 บรรทัด 28 ช่อง มีเข็มด้านล่าง 4 เข็ม พร้อมดินสอสีเขียวหัวกลม รหัสตามบัญชี IEP BW0101 ราคาทั่วไป 180 บาท ราคาสมาชิก 162 บาท