การจ่ายเงินปันผลปี พ.ศ. 2561 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 1 ของทุนเรือนหุ้น โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2562 สามารถยื่นสมุดคู่บัญชีเงินกู้หรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินปันผลด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2248-3639

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น